Referenties

In januari van dit jaar kreeg Mathé van mij de (bijna) onmogelijke opgave 2 reviewleiders voor mijn afdeling Controle & Fraudebeheersing te zoeken. Deze beide vacatures hebben van mij de kwalificatie “lastig in te vullen” gekregen. Dankzij het enthousiasme, de knowhow en nimmer aflatende inzet van Mathé kan ik per 1 augustus en 1 september aanstaande twee nieuwe collega’s aan mijn team toevoegen. De samenwerking en contacten met Mathé zijn altijd constructief en prettig zakelijk. Een aanbeveling voor Mathé en zijn bedrijf Gezond KnowHow is wat mij betreft zeker op zijn plaats.

Elsenore Soeters Manager Fraudebeheersing & Controle | Menzis

Als Manager Zorginkoop bij Zorg en Zekerheid heb ik diverse malen gebruik gemaakt van het specialistische netwerk van Gezond Know How. Ik heb de samenwerking met Gezond Know How als zeer prettig ervaren.

Mathé voelt feilloos aan wat voor medewerkers (vast of interim) ik zocht en wist de juiste kandidaten te selecteren. Deze selectie verliep snel en de kwaliteit van de gepresenteerde kandidaten was goed. De snelheid was vaak nodig om een efficiënte doorgang van het primaire inkoop proces als ook de doorontwikkeling en de beoogde (team)doelstellingen te borgen.

Arjan van den Berge Manager Zorginkoop | Zorg en Zekerheid

De periode september tot en met december is voor mijn zorginkoopteam een jaarlijkse piek periode qua werkzaamheden. Er ontstond in de eerste week van september 2019 een vacature, waardoor mijn team op korte termijn tijdelijk versterking zocht voor de inkoop van 4 tot 6 ziekenhuizen in Noord Nederland.

Gezond Know How heeft binnen 3 werkdagen VGZ voorzien van vier kandidaten. Twee daarvan hebben we dezelfde week al gesproken. Door de inhoudelijke achtergrond en de kennis over ons werk, was Mathé goed in staat de juiste mensen te vinden en kandidaten met heldere voorwaarden te introduceren.

VGZ is zeer tevreden over de kwaliteit van de interim kandidaat die door GKH geleverd is. De collega heeft goede resultaten neergezet tijdens de inzet periode van 3 maanden.
De samenwerking verliep prettig en de interimmer bleek in staat om snel aan te haken en waarde toe te voegen, precies wat je van een interimmer verwacht.

De prijs kwaliteit verhouding was goed en de lijnen waren kort waarmee de inzet en het capaciteitsprobleem snel waren opgelost.

Bart Verhulst Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg | Coöperatie VGZ

Vanaf februari 2018 tot dit voorjaar 2019 heb ik als leidinggevende met Gezond Know How gewerkt. Mathé heeft zich, in eerste instantie als leidinggevende van het team Zorgadministratie en later als projectleider Horizontaal Toezicht, naar volle tevredenheid ingezet om ZGT in het gehele domein van de zorgadministratie een stap verder te brengen.

Ik heb Mathé leren kennen als een heel toegankelijk persoon met een van nature positieve drive. Hij heeft goed de verbinding weten te maken met de mensen waar hij leiding aan heeft gegeven en met de andere collega’s binnen ZGT die relevant waren binnen het project Horizontaal Toezicht. Doordat Mathé zeer ervaren is op het gehele vakgebied van zorgadministratie/ zorgverzekeraars heeft hij echt meerwaarde weten te leveren voor ZGT in het realiseren van Horizontaal Toezicht.

Sterke eigenschappen van Mathé zijn, zijn enthousiasme en nuchtere analyse van de omstandigheden, maar ook zijn kritische houding ten opzichte van de mensen en de organisatie om zo tot verbetering van processen te komen.

Gerard Veger FInancieel Directeur | ZGT

Gezond Know How is bij het KNGF werkzaam geweest in het team Belangenbehartiging. Mathé heeft daar een belangrijke bijdrage geleverd met name aan het structureren van de werkzaamheden rondom de contracteerprocessen, zowel intern als extern. Hij heeft een analytische blik, werkt resultaatgericht en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden. Hij is open en duidelijk in zijn communicatie en daarbij zorgvuldig in de relatie. Uitermate tevreden over zijn inzet en inbreng.

Kitty Bouten Bestuurslid | Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

De werkzaamheden van Gezond Know How bij Coöperatie VGZ betroffen verschillende deelopdrachten: het afhandelen van nacalculaties, offerte beoordeling bij ziekenhuizen en het monitoren van managementinformatie. Ik heb hem daarbij leren kennen als resultaatgericht, communicatief en initiatiefrijk. Hij werkt gemakkelijk samen en dat maakte hem een fijne, tijdelijke collega. Zijn maandelijkse voortgangsrapportages maakten het bovendien eenvoudig om zijn meerwaarde te monitoren.

Hein Hoekstra Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg | VGZ

Gezond Know How heeft bij CZ meegewerkt als reviewer in het landelijke zelfonderzoek ziekenhuizen 2015. Mathe is enthousiast en kritisch in zijn werk. Ik heb hem ervaren als prettig in de omgang zowel voor collega’s als richting ziekenhuizen. Zeer betrouwbaar ten aanzien van de gemaakte afspraken, dit realiseert hij door een flexibele opstelling en aandacht voor de planning. Kortom een topjob neergezet!

Tamara Backx-Lauwerijssen Manager Control Operations | CZ

Gezond Know How heeft in 2015 bij Coöperatie VGZ een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van de afrekeningen met ziekenhuizen. Opvallend waren zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Monica Arntz Afdelingsmanager Performance Management Team | VGZ

Eind 2015 heb ik Gezond Know How ingehuurd voor de implementatie van de inkoopafspraken Wmo en Jeugdzorg 2016 bij de gemeente Eindhoven. Wij hebben drie maanden intensief en prettig samengewerkt. Mathé is erg enthousiast, energiek en stelt zich open op. Daarbij durft hij vragen te stellen. Hierdoor krijgt hij mensen gemakkelijk in beweging. Ik heb Mathé daarnaast leren kennen als een harde werker die ook onder druk prima presteert en zaken af wilt maken.

Luuk Ritzen Programmamanager Sociaal Domein | Gemeente Eindhoven

Een greep uit onze opdrachtgevers. Klik op een van de afbeeldingen om te zien wat we zoal voor ze hebben betekend. Middels de knoppen: 'Alle', 'Overige', 'Zorginstellingen' en 'Zorgverzekeraars' kunt u een specifieke categorie selecteren.

 

 

 

 06-29219511

 info@gezondknowhow.nl