CZ

Gezond Know How was reviewer namens CZ in het kader van het zelfonderzoek ziekenhuizen 2014.

Project: Centraal Review Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Analyseren, controleren en beoordelen van DBC declaraties in de MSZ als opmaat naar “Horizontaal Toezicht”.

Het zorgdragen voor een uniforme toetsing door gezamenlijke zorgverzekeraars van de door de ziekenhuizen uitgevoerde zelfassesments. Toetsing richt zich op gezamenlijke vaststelling van uitvoering conform de gemaakte landelijke afspraken.

Beoordelen, analyseren en controleren van ziekenhuisrapportages op financieel en vakinhoudelijk vlak. Binnen de reviews en controles op locatie komen onder meer: AO/IC, data analyses, benchmarken, deelwaarnemingen, steekproeven en micro-/macrocorrecties aan bod.

Sinds 2014 ondersteund Gezond Know How CZ op diverse capaciteitsvraagstukken. Gezond Know How heeft CZ ondersteund in de werving en selectie van Ggz zelfonderzoeken 2014, 2015 en 2016. Msz zelfonderzoek 2016. Horizontaal Toezicht 2017, 2018 en 2019.