Zorg en Zekerheid

Multizorg is opgehouden. Zorg en zekerheid ging voor 2018 de landelijke zorginkoop organiseren voor Eno, ONVZ en Z&Z. Sinds deze reorganisatie en het nieuwe takenpakket wat Zorg en Zekerheid kreeg heeft Gezond Know How ondersteund op diverse capaciteitsvraagstukken. Gezond Know How heeft Zorg en zekerheid ondersteund in de werving en selectie van Zorginkoper Wlz, Data analist Zorginkoop Msz, Zorginkoper Paramedie, Beleidsmedewerker hulpmiddelen, Zorginkoper Ggz, Zorginkoper hulpmiddelen en Adviserend geneeskundige Msz.