KNGF

Gezond Know How heeft het team belangen behartiging van het KNGF ondersteund op de onderdelen: Politieke en bestuurlijke lobby, Zorgcontractering Zorgverzekeraars en Bestuurs- en juridische zaken.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.
Het KNGF heeft 19.000 leden en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Gezond Know How ondersteund het team belangenbehartiging. Het KNGF is achter de schermen intensief bezig binnen de uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord hier invulling aan te geven. Op verschillende niveaus zijn de besprekingen gaande om dit te realiseren.

In de gespreken met leden, Zorgverzekeraars, NZa, VWS en Zorginstituut waren de volgende onderdelen hoofd thema’s: – administratieve lasten – kwaliteit van zorg – gedifferentieerde inkoop – behandelindex – tarieven – selectieve inkoop – volumemaatregelen.

Team Belangenbehartiging houdt zich bezig met:

Politieke en bestuurlijke lobby
Met gerichte lobby brengen we de belangen van fysiotherapeuten en de waarde van het vak onder de aandacht bij betrokken ambtenaren en de minister van VWS, Kamerleden en beleidspartners, zoals bijvoorbeeld het Zorginstituut, de NZa en patiëntenorganisaties. Vanwege de uitdagingen en kansen die het sociaal domein biedt, richt de lobby zich ook op gemeentelijke organisaties.

Zorgcontractering Zorgverzekeraars
Met input van de leden en in samenwerking met de Beroeps Inhoudelijk verenigingen proberen we het zorgcontracteringsbeleid van zorgverzekeraars te beïnvloeden. Hiertoe onderhouden we met alle individuele zorgverzekeraars en met Zorgverzekeraars Nederland kritisch de contacten.

Bestuurs- en juridische zaken
Vanuit het team belangenbehartiging wordt de beleidscyclus  van onze vereniging ondersteund en gecoördineerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag, de voorbereiding van de ALV’s en het ondersteunen van de MT- en bestuursvergaderingen.