Gemeente Eindhoven

Gezond Know How was verantwoordelijk voor het project implementatie inkoop en subsidies 2016-2017.

Het project fungeerde ‘implementatie inkoop en subsidies 2016-2017’ (WMO) als katalysator voor de transformatie. Het team van Gemeente Eindhoven en Gezond Know How zorgde ervoor dat de inwoner met een ondersteuningsvraag ook in 2016 gebruik kan maken van de sociale basis, de generalistische wijkteams en het specialistische maatwerkaanbod.