BovenIJ Ziekenhuis

Binnen het BovenIJ Ziekenhuis is Gezond Know How gevraagd de keten van Administratieve Organisatie en Interne Controle te verbeteren.

Gezond Know How heeft ondersteund bij opdrachtgever BovenIJ Ziekenhuis. Hierin is gewerkt aan het verbeteren van de basisregistratie van zorgactiviteiten en registrerende afdelingen om te voldoen aan landelijke richtlijnen en eventuele negatieve financiële consequenties van DOT en prestatiebekostiging van zorgproducten te voorkomen. Het registratieproces van medewerkers die opnames, consulten en zorgactiviteiten registreren die vastgelegd worden in AO&IC processflows. Aansluitend met voorstellen komen om de AO&IC verder in te richten.