Hein Hoekstra

De werkzaamheden van Gezond Know How bij Coöperatie VGZ betroffen verschillende deelopdrachten: het afhandelen van nacalculaties, offerte beoordeling bij ziekenhuizen en het monitoren van managementinformatie. Ik heb hem daarbij leren kennen als resultaatgericht, communicatief en initiatiefrijk. Hij werkt gemakkelijk samen en dat maakte hem een fijne, tijdelijke collega. Zijn maandelijkse voortgangsrapportages maakten het bovendien eenvoudig om zijn meerwaarde te monitoren.