Privacy beleid (AVG)

Deze verordening zorgt ervoor dat persoonlijke informatie en persoonsgegevens altijd vertrouwelijk blijven. Gezond Know How gebruikt deze informatie alleen om de diensten waarvoor zij is ingehuurd zo goed mogelijk te kunnen leveren. Gezond Know How kan geleverde informatie van haar cliënten of bezoekers van haar website gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, doen van  aanbiedingen of verstrekken van informatie over haar diensten. Gezond Know How zal deze informatie niet delen met een derde partij.

Persoonsgegevens die door GezonkKnowhow gebruikt worden
Gezond Know How maakt gebruik van persoonsgegevens van haar cliënten als cliënten gebruik maken van door ons geleverde diensten of als deze gegevens door hen aan ons zijn verstrekt. Wij maken gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • naam en achternaam
 • telefoon nummer
 • e-mail adres
 • bankrekening nummer
 • overige persoonlijke gegevens die actief aan ons verstrekt zijn door onze cliënten bijvoorbeeld telefonisch

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Gezond Know How gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandelen van betalingen
 • sturen van nieuwsbrieven/aanbiedingen
 • contact via de mail of via de telefoon om onze diensten/opdrachten kundig te kunnen uitvoeren
 • om onze cliënten te kunnen informeren over wijzigingen/veranderingen in de door ons geleverde diensten.
 • Voor het optimaliseren van door ons geleverde resultaten.
 • De wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens te gebruiken voor het doen van bijvoorbeeld een belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met een derde partij
Gezond Know How verkoopt persoonsgegevens niet aan een derde partij en zal deze informatie alleen delen als dit nodig is voor het uitvoeren van een opdracht of als er een wettelijke verplichting geldt.

Toegang tot of verwijderen van persoonsgegevens

Eénieder heeft de wettelijke recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, aan te passen of om ze te verwijderen. Eénieder heeft het recht om het akkoord dat aan Gezond Know How is afgegeven om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken te herroepen, of bezwaar te maken tegen het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens. Er is ook een recht tegen het gebruik van dataportabiliteit; dit betekent  dat persoonsgegevens van een cliënt die in het bezit zijn van Gezond Know How in een computerbijlage verstuurd kunnen worden naar de betreffende cliënt of een organisatie waar cliënt werkt of bij betrokken is. Cliënt kan voorkomen dat zijn gegevens op deze wijze verstuurd worden en kan vragen om verwijdering/correctie/ herroeping gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen door een mail te sturen naar: info@gezondknowhow.nl. Om er zeker van te zijn dat de betreffende cliënt dit verzoek zelf indient, vragen wij u vriendelijk om ons een kopie van een ID of ander legitimatiebewijs mee te sturen. U kunt uw foto en paspoortnr. en andere persoonsgegevens zwart maken zodat deze onleesbaar zijn, dit voor uw eigen veiligheid. Gezond Know How zal binnen twee weken nadat u dit verzoek heeft ingediend reageren.

Gezond Know How wil u er graag op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder m.b.t. het gebruik van persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:.
https:autoriteitpersoonsgegeven.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheid van persoonsgegevens 

Gezond Know How neemt de veiligheid van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens zeer serieus en heeft voorzorgsmaatregelen genomen om misbruik/verlies/illegale toegang of publicatie van deze gegevens te voorkomen. Gezond Know How heeft de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

 • beveiligingssoftware met een SSL certificaat.
 • het versturen van persoonsgegevens via een veilige internetverbinding.
 • de computer en de persoonsgegevens en privacy gevoelige bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.