‘Friendly’ reminder

‘Friendly’ reminder

Deze COVID-19 is nog maar een ‘friendly reminder’, dat we soms alles volledig anders moeten doen. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in onze gezondheidszorg vanuit haar zorgplicht. Zij kopen zorg in en vergoeden zorg voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgaanbieders. Daarnaast komen nu ook de extra werkzaamheden inzake de uitvoering van de continuïteitsbijdragen.

Vanwege het coronavirus zijn veel van de primaire processen vertraagd en zal er op een later moment extra hard gewerkt moeten worden om in de normaal situatie te komen. Hoe zal 2020 bekostigd worden, laten we de marktwerking van het zorgverzekeringsstelsel 1 jaar gecontroleerd los? Hoe zorgt u dat uw organisatie vanuit de crisis situatie weer land in de normaal situatie?

GKH ondersteund in samenwerking met BMC het opvangen te verwachte tijdelijke piek, dit doen we door advies in de opzet en formatie van crisis team(s) en inzet van extra handen denk hierin o.a. vakspecialisten en projectmanagers.

Onze interim collega’s en trainees bedrijfsvoering in de zorg willen u dolgraag helpen in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan:

dagelijkse coördinatie en/of aansturing van primaire processen;

(project)ondersteuning crisisteams;

administratieve ondersteuning (zorgadministratie & financiële administratie)

ondersteuning van het zorginkoop proces 2021

ondersteuning van financial/business controllers

ondersteuning HRM

extra ondersteuning van uw adviseurs en telefonie;

helpen bij inventarisaties

hulp bij opstellen noodprotocollen.

Gelukkig is het werven van de juiste kandidaat nu goed te doen. Veel mensen zitten thuis, werken vanuit huis. Professionals zijn gemotiveerd om met een zeer positief gevoel over de zorg als DE sector die er toe doet.

Tot slot door de corona-uitbraak werken veel mensen thuis, hoe geeft u leiding op afstand? Met deze tips om thuiswerken tot een succes te maken komt het allemaal goed.

Een aantal voorbeelden van mogelijke interventies:

Invoeren van een: #Onlinekoffiemomentje

Spreek waardering uit in deze onzekere tijden voor iedereen

Spreek verwachtingen uit zodat hier geen misverstanden over ontstaan.

Organiseer een dag/weekstart

Neem tijdig pauze. Meerdere korte pauzes zorgen voor betere concentratie en focus.

Plan op maat per team