VGZ

Gezond Know How was als externe Zorginkoper medisch specialistische zorg namens VGZ binnen diverse deelopdrachten actief.

Werkzaamheden op financieel economisch, juridisch en procesmatig gebied zodat zorginkoop beleid wordt onderbouwd, zorginkoopafspraken worden voorbereid en deze vervolgens worden gemonitord.

• Adviseren van management bij het inkoop- en contracteringsprocessen.
• Verbetering van teamprocessen efficiëntie, doelmatigheid en verbeterde resultaten.
• Beoordeling kostprijscalculaties ingediende offerte ziekenhuizen 2014.
• Ontwikkeling offerten beoordelingstraject inkoop 2012 en 2015.
• Financieel analyses binnen het zorgsegment: medisch specialistische zorg.
• Uitvoeren nacalculaties.

• Afrekening ziekenhuizen 2012 en 2013: Plafondoverschrijdingen, materiele controles en het self assessment.
• Inrichting, vastlegging en verbetering van inkoop processen 2015 en 2016.
• Adviseren van management bij het inkoop- en contracteringsproces.
• Diverse business cases; financieel-/informatiemanagement, risicomanagement en inhoudelijke advisering binnen zorgsegment: medisch specialistische zorg.