Referenties

Een greep uit onze opdrachtgevers. Klik op een van de afbeeldingen om te zien wat we zoal voor ze hebben betekend. Middels de knoppen: 'Alle', 'Overige', 'Zorginstellingen' en 'Zorgverzekeraars' kunt u een specifieke categorie selecteren.

 

 

 

De werkzaamheden van Gezond Know How bij Coöperatie VGZ betroffen verschillende deelopdrachten: het afhandelen van nacalculaties, offerte beoordeling bij ziekenhuizen en het monitoren van managementinformatie. Ik heb hem daarbij leren kennen als resultaatgericht, communicatief en initiatiefrijk. Hij werkt gemakkelijk samen en dat maakte hem een fijne, tijdelijke collega.
Zijn maandelijkse voortgangsrapportages maakten het bovendien eenvoudig om zijn meerwaarde te monitoren.

Hein Hoekstra Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg/VGZ

Gezond Know How heeft bij CZ meegewerkt als reviewer in het landelijke zelfonderzoek ziekenhuizen 2015. Mathe is enthousiast en kritisch in zijn werk. Ik heb hem ervaren als prettig in de omgang zowel voor collega’s als richting ziekenhuizen. Zeer betrouwbaar ten aanzien van de gemaakte afspraken, dit realiseert hij door een flexibele opstelling en aandacht voor de planning. Kortom een topjob neergezet!

Tamara Backx-Lauwerijssen Manager Control Operations/CZ

Gezond Know How heeft in 2015 bij Coöperatie VGZ een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van de afrekeningen met ziekenhuizen. Opvallend waren zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Monica Arntz Afdelingsmanager Performance Management Team/VGZ

Eind 2015 heb ik Gezond Know How ingehuurd voor de implementatie van de inkoopafspraken Wmo en Jeugdzorg 2016 bij de gemeente Eindhoven. Wij hebben drie maanden intensief en prettig samengewerkt. Mathé is erg enthousiast, energiek en stelt zich open op. Daarbij durft hij vragen te stellen. Hierdoor krijgt hij mensen gemakkelijk in beweging. Ik heb Mathé daarnaast leren kennen als een harde werker die ook onder druk prima presteert en zaken af wilt maken.

Luuk Ritzen Programmamanager Sociaal Domein/Gemeente Eindhoven

 06-29219511

 info@gezondknowhow.nl